Elektrociepłownia Milicz od 2013 roku oferuje mieszkańcom i instytucjom zlokalizowanym na terenie miasta ciepło systemowe. 


Ciepło w stu procentach produkowane jest w oparciu o gaz ziemny co powoduje brak emisji jakichkolwiek pyłów do powietrza. 


Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Osoby i instytucje chcące zapoznać się z możliwościami przyłączenia do sieci ciepłowniczej zachęcamy do wypełnienia udostępnionego formularza.

Dane kontaktowe:

Elektrociepłownia Milicz Sp. z o.o.

ul. Klaszorna 3, 45-045 Opole

tel. +48 77 423 19 70

AE:PL-75549-63312-HWDDH-29


Sekretariat:                                                                   biuro@ecmilicz.pl

Kontakt w sprawie nowych przyłączeń:                    przylaczenia@ecmilicz.pl 

Siedziba Spółki:

Elektrociepłownia Milicz Sp. z o.o.

ul. Klasztorna 3

45-045 Opole